Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SC, hình” bị phản đối

22/08/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

CHANEL (FR), chủ sở hữu Đơn quốc tế số 1189929 “CC, hình” - (“nhãn hiệu đối chứng”) – đăng ký cho các dịch vụ thuộc Nhóm 03, 05, 35 và các nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-15590 “SC, hình” đăng ký cho các sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể kem dưỡng da, nước hoa, dầu gội thuộc Nhóm 03 và thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe con người thuộc Nhóm 05 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng đã và đang được sử dụng rộng rãi từ trước, cụ thể (i) “SC, hình” tương tự với “CC, hình” về diện mạo và ấn tượng thị giác, và  (ii) các sản phẩm mà hai nhãn hiệu đăng ký xin bảo hộ tương tự nhau, có cùng bản chất và kênh phân phối.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác