Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Saudi Rock wool, hình” bị phản đối

20/09/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

ROCKWOOL International A/S (DK), chủ sở hữu Đăng ký QT số 813306- ROCKWOOL” và Đăng ký QT số 1393651- “ROCKWOOL, hình” chỉ định Việt Nam (“nhãn hiệu đối chứng”) – đăng ký cho các sản phẩm “vật liệu cách điện (nhiệt) bằng sợi khoáng; vật liệu để lèn chặt và cách nhiệt, cách âm...” thuộc Nhóm 17 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 4-2021- 38617 “Saudi Rock wool, hình” (“nhãn hiệu bị phản đối”) đăng ký cho các sản phẩm “vật liệu cách nhiệt, cách âm, chống cháy...” thuộc Nhóm 17 với lý do yếu tố chữ “Rock wool” mang tính chủ đạo của nhãn hiệu bị phản đối tương tự với nhãn hiệu đối chứng có trước về ấn tượng thị giác và cách phát âm và các sản phẩm mang nhãn hiệu trùng nhau khiến người tiêu dùng nhẫm lẫn chúng với nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác