Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PRADA” bị phản đối

21/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

PRADA S.A., có địa chỉ tại 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg (LU), chủ sở hữu Đăng ký QT số 1208989 “PRADA” (“nhãn hiệu đối chứng”) – được bảo hộ ở Việt Nam cho các sản phẩm  thuộc Nhóm 25 và các nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-284417 “PRADA”, được thể hiện cách điệu, đăng ký cho các sản phẩm quần áo, giày dép, thắt lưng, đồ đội đầu, đồ đi chân thuộc Nhóm 25 với lý do: (i) sản phẩm mà nhãn hiệu xin đăng ký trùng lặp hoặc tương tự với sản phẩm đăng ký của nhãn hiệu đối chứng, và (ii) nhãn hiệu xin đăng ký tương tự với nhãn hiệu đối chứng về thị giác, cách phát âm và ấn tượng tổng thể.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác