Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PR FUTURE, hình” bị phản đối

26/08/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

Rolls-Royce plc (GB), chủ sở hữu Đơn quốc tế số No.1215840 “RR cách điệu”- (“nhãn hiệu đối chứng”) – đăng ký cho các dịch vụ thuộc Nhóm 37, 41 và các nhóm khác đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 4-2021-47994 “PR FUTURE, hình” đăng ký cho các “dịch vụ xây dựng công nghiệp và dân dụng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình ...” thuộc Nhóm 37 và  các dịch vụ “trường đào tạo; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức các cuộc thi giáo dục; dịch vụ về giáo dục...” thuộc Nhóm 41 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước đang được bảo hộ tại Việt Nam. Sự tương tự này khiến người tiêu dụng lầm tưởng rằng nhãn hiệu bị phản đối là một biến thể của nhãn hiệu đối chứng hoặc hai nhãn hiệu có chung một nguồn gốc.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác