Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “NAN TO OFFB, hình” bị phản đối một phần

17/12/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền chủ đơn S.C. JOHNSON & SON, INC. có địa chỉ tại 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, U.S.A, Phạm và Liên danh đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối một phần Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2022-27191 “NAN TO OFFB, hình” (nhãn hiệu xin đăng ký) cho các sản phẩm thuộc Nhóm  05 với lý do tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu có trước “OFF!”, ”OFF!, hình” (nhãn hiệu đối chứng) của người phản đối.

Cụ thể là, nhãn hiệu xin đăng ký “NAN TO OFFB, hình” là một nhãn hiệu ghép chữ - hình, gồm các thành phần ““NAN TO” và “OFFB” trong đó thành phần “OFFB”  tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng có trước “OFF!” về diện mạo, ấn tượng thính giác và thị giác; đồng thời một phần danh mục sản phẩm của nhãn hiệu xin đăng ký, cụ thể là “chất diệt vật ký sinh (carbolineum), chế phẩm diệt nấm khô mục” thuộc Nhóm 05, là trùng/tương tự với các sản phẩm mang nhãn hiệu đối chứng đang được bảo hộ.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác