Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

06/12/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

FAST RETAILING CO., LTD, có địa chỉ tại 717-1, Sayama, Yamaguchi-city, Yamaguchi 754-0894, Japan (JP), chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 236830 “GU, hình” (“nhãn hiệu đối chứng”) bảo hộ cho các sản phẩm/dịch vụ  thuộc các Nhóm 18, 24, 25, 28 và 35 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-26973 “GUBASIC” (“nhãn hiệu xin đăng ký’) bảo hộ các sản phẩm quần áo thời trang, quần áo thể thao, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ lót, thắt lưng (trang phục) thuộc Nhóm 25 với lý do: (i) nhãn hiệu xin đăng ký được tạo thành bởi hai yếu tố chữ là GU và BASIC trong đó yếu tố GU được đánh giá là có khả năng phân biệt  tương tự với yếu tố chữ GU của nhãn hiệu đối chứng có trước, và (ii) sản phẩm mà nhãn hiệu xin đăng ký trùng lặp hoặc tương tự với sản phẩm đăng ký của nhãn hiệu đối chứng.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác