Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER” bị phản đối

19/11/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e,g,i) Luật SHTT; Điều 3.3 Bộ luật dân sự

Pfizer Products Inc., chủ sở hữu các Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 5398 “Pfizer, hinh”; số 162523 “Pfizer, hinh” và số 284908 “PFIZER” (các “nhãn hiệu đối chứng”) – bảo hộ cho các sản phẩm và dịch vụ thuộc các Nhóm 05 và 44 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 4-2021-36849 “FIZER” đăng ký cho các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt côn trùng, chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ... thuộc Nhóm 05 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng có trước là nhãn hiệu nổi tiếng và đang được bảo hộ tại Việt Nam; đơn đăng ký nhãn hiệu “FIZER”  không trung thực, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm, làm tổn hại đến danh tiếng và tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng Pfizer.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác