Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CARLOTTA” bị phản đối

09/01/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

HIM CO LAB S.R.L., có địa chỉ tại Via Orobia 34, I-20139 Milano (IT), chủ sở hữu đăng ký quốc tế nhãn hiệu số 1576258 “CARLOTHARAY” (“nhãn hiệu đối chứng”) bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 03 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 4-2022-23653 “CARLOTTA” (“nhãn hiệu xin đăng ký’) bảo hộ các sản phẩm “Mỹ phẩm; chế phẩm thơm dạng lỏng dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa...” thuộc Nhóm 03 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước, cụ thể là: (i) các sản phẩm thuộc Nhóm 03 mang nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự với nhau, và (ii) hai nhãn hiệu tương tự nhau về cấu trúc, ấn tượng thị giác và thính giác.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

Các bài viết khác