Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu ”Allunee, hình” bị phản đối

24/08/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT

CHANEL (FR), chủ sở hữu Đăng ký quốc tế NH ba chiều No.670700 “Allure và hình chai đựng” cho các sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 (‘nhãn hiệu đối chứng”) đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số 4-2021-43345 ”Allunee, hình” cho các sản phẩm “nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; sữa rửa mặt; sữa tắm” thuộc Nhóm 03 và các sản phẩm khác thuộc Nhóm 05 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng đã được đăng ký trước, cụ thể: (i) yếu tố chữ “Allure” trong nhãn hiệu đối chứng và yếu tố chữ “Allunee” trong nhãn hiệu bị phản đối tương tự nhau về cấu trúc và cách phát âm, và (ii) các sản phẩm mang nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau về bản chất và có cùng kênh phân phối trên thị trường.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác