Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “DIAMON WHEEL Super star NTK, hình” bị phản đối

15/04/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền NGK Spark Plug Co.,Ltd (“NGK”- JP), chủ sở hữu Đăng ký nhãn hiệu quốc gia (VN) số No.123019 “NTK” đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu số No.4-2020-27357 “DIAMON WHEEL Super star NTK, hình” đăng ký cho các sản phẩm “bộ phận của máy móc thiết bị thuộc nhóm này, cụ thể như: lưỡi cưa, lưỡi cắt, đá mài, đá cắt, mũi khoan, đĩa nhám xếp (tất cả đều là bộ phận của máy móc” thuộc Nhóm 07 với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước đang được bảo hộ của NGK đăng ký cho các sản phẩm tương tự cũng thuộc Nhóm 07.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét./.

 

Các bài viết khác