Logo

“CYZ” và “SYZ, hình”

26/08/2021
Nhãn hiệu đăng ký “CYZ” bị từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SYZ, hình”...

Nhãn hiệu đăng ký theo đơn số 4-2015-28838 “CYZ” cho các sản phẩm “ xe cộ và các bộ phận và phụ kiện của chúng; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước…” thuộc Nhóm 12 của công ty Isuzu Jidosha Kabushiki (“Isuzu”) bị từ chối với lý do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SYZ, hình” của Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Ashan theo đơn số 4-2015-13045, có ngày nộp đơn sớm hơn, cho các sản phẩm và dịch vụ thuộc Nhóm 12 và 35.

Đại diện cho Isuzu, Phạm và Liên danh khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nói trên của Cục SHTT, lập luận rằng:

(i) Nhãn hiệu chữ “CYZ” không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “SYZ, hình” vì các chữ C, Y, Z trong nhãn hiệu đăng ký là chữ in hoa thông thường; trong khi đó, ở nhãn hiệu đối chứng, chữ S và chữ Z được trình bày cách điệu giống con ngỗng và chúng chụm đầu vào chữ in hoa Y ở giữa. Bởi vậy, hai nhãn hiệu này có diện mạo khác nhau và tạo ra ấn tượng thị giác khác nhau;

(ii) Sản phẩm bảo hộ của cả nhãn hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng đều là phương tiện giao thông, là những thiết bị kỹ thuật và liên quan đến sự an toàn của tính mạng con người; bởi vậy khi lựa chọn người tiêu dùng sẽ rất cẩn thận, rất khó để họ nhầm lẫn giữa hai nhãn hiệu.

Xem lại vụ việc, Cục SHTT cho rằng khiếu nại là có cơ sở, đồng thời qua kiểm tra hồ sơ phát hiện rằng nhãn hiệu “SYZ, hình” theo đơn số 4-2015-13045 đưa ra làm đối chứng đã bị từ chối cấp Giấy chứng nhận ĐKNH theo Quyết định số 89031/QĐ-SHTT ngày 11/12/2018 vì chủ đơn đã không nộp lệ phí cấp văn bằng theo quy định và thời hạn khiếu nại Quyết định này cũng đã hết. Bởi vậy , nhãn hiệu “SYZ, hình” không còn là đối chứng để từ chối đơn số 4-2015-28838 “CYZ”.

Ngày 30/07/2021 Cục SHTT đã ra Quyết định số 3155/QĐ-SHTT chấp nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “CYZ”./.

Các bài viết khác