Logo

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

26/12/2022
Hội nghị diễn ra vào ngày 21/12/2022, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị Thứ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Hoàng Giang, Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí và đại diện các đơn vị thuộc Bộ KH-CN và Cục SHTT.

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Cục SHTT cho biết trong năm 2022, Cục SHTT đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt, đạt nhiều kết quả nổi bật như đã tiếp nhận 78.480 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 4% so với năm 2021), cấp 43.970 văn bằng bảo hộ SHCN (tăng 12,6% so với năm 2021); số lượng đơn liên quan đến văn bằng bảo hộ (VBBH) nộp vào Cục tăng 18% và kết quả xử lý các loại đơn sau cấp VBBH tăng 10% so với năm 2021.

Ảnh : Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2022, Cục SHTT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện  nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm xây dựng và
lấy ý kiến để  hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT trình Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 16/6/2022 và Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố vào ngày 28/6/2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2023; triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030: tiếp tục tham gia đàm phán nội dung SHTT trong các FTA và duy trì và đẩy mạnh các hoạt động HTQT trong khuôn khổ WTO, ASEAN, APEC, WIPO và các đối tác song phương.

Các kết quả nêu trên làm cho hoạt động của Cục SHTT ngày càng gắn kết với hoạt động của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương, đưa SHTT trở thành một công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quốc gia.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, theo ông Trần Lê Hồng, hoạt động của Cục SHTT vẫn còn có những tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định, như: kết quả xử lý đơn nhãn hiệu chưa đạt kế hoạch đề ra; việc xây dựng các Quy chế thẩm định đơn SHCN còn chậm; khối lượng công việc của Cục rất lớn trong khi thiếu nhân lực và kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ về CNTT và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu công việc và điều kiện làm việc.

Về nhiệm vụ công tác năm 2023, Cục SHTT sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ KH&CN xem xét, phê duyệt Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; tổ chức xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật; tiếp tục hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; triển khai các Kế hoạch xử lý đơn sáng chế, nhãn hiệu và khiếu nại; xây dựng và ban hành các Quy chế tiếp nhận, xử lý đơn SHCN; đẩy mạnh cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực SHCN và đẩy mạnh các dự án đầu tư công của Cục.

Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ chủ động tham gia đàm phán và bảo đảm thi hành có hiệu quả nội dung SHTT trong các Hiệp thương mại quốc tế; đẩy mạng hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực quốc tế nhằm triển khai Luật SHTT, Chiến lược SHTT quốc gia và nâng cao năng lực của Hệ thống SHTT; tăng cường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài, v.v..

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng KH-CN Nguyễn Hoàng Giang chúc mừng và đánh giá cao Cục SHTT đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên,  Thứ trưởng đề nghị Cục phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo bộ KH&CN giao, tập trung các nguồn lực để xử lý các công việc trọng tâm như: xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT sửa đổi; đẩy nhanh và nâng cao chất lượng xử lý đơn SHCN; triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và các hoạt động hỗ trợ bảo hộ ở nước ngoài; khẩn trương hoàn thiện Đề án về cơ cấu tổ chức của Cục để trình Bộ trưởng và tích cực, chủ động tham gia các hoạt động về hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết nhiệm vụ công tác năm 2023 là rất nặng nề nhưng tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT sẽ quyết tâm nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao./.

 

 

Các bài viết khác