Logo

Cục SHTT tổng kết công tác năm 2021

29/12/2021
Ngày 27/12/2021 tại Hà Nội, Cục SHTTđã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị trực tiếp tại hội trường có ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH-CN, bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh thanh tra Bộ KH-CN,, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, và toàn thể nhân viên của Cục, dưới hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn cho biết, năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh Covid-19, Cục SHTT đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt công tác, trong đó có các kết quả nổi bật như đã xử lý được 73.441 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 5,4% so với năm 2020), trong đó kết quả xử lý đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 8,2%, đơn khiếu nại về SHCN tăng gần 50% và các loại đơn/yêu cầu liên quan đến văn bằng bảo hộ tăng trên 30%.

Ảnh: Thứ trưởng KH&CN Phạm Công Tạc và Cục trưởng SHTT Đinh Hữu Phí tại Hội nghị

Công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được triển khai một cách chủ động và tích cực; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ASEAN, APEC, WTO, WIPO và các đối tác song phương. Cục đã hoàn thành thủ tục gia nhập Hiệp ước Budapest về công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh trong đăng ký sáng chế; xây dựng và triển khai hàng loạt các hoạt động đào tạo tập huấn về SHTT theo hình thức trực tuyến; hoàn thiện các Thông tư quản lý và hướng dẫn tài chính cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản cho sản phẩm thanh long Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận) và vải thiều Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); hoàn thành Dự án “Thiết kế biểu trưng Chỉ dẫn địa lý quốc gia”, v.v..

Các kết quả trên cho thấy hoạt động của Cục SHTT ngày càng gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương, góp phần đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng để phát triển KT-XHcủa các địa phương và quốc gia.

Tuy nhiên,  ông Phan Ngân Sơn cũng cho biết hoạt động của Cục SHTT vẫn gặp nhiều khó khăn. Khối lượng công việc của Cục rất lớn (bao gồm việc thường xuyên và đột xuất) nhưng thiếu nhân lực và nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao; nguồn kinh phí thường xuyên ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng tồn đọng đơn đăng ký, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Trong năm 2022, Cục SHTT sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ KH&CN Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026 và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT để trình Quốc hội thông qua vào tháng 6/2022 và triển khai xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030. Triển khai các Kế hoạch xử lý đơn sáng chế, nhãn hiệu và khiếu nại; ban hành các Quy chế tiếp nhận, xử lý đơn SHCN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực SHCN; xây dựng và đưa vào hoạt động Bộ phận kiểm soát chất lượng thẩm định đơn SHCN. Chủ động tham gia đàm phán và bảo đảm thi hành có hiệu quả nội dung SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực của Hệ thống SHTT; phát triển mạng lưới các trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học; tăng cường hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài, v.v..

Nguồn: https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/cuc-shtt-tong-ket-nam-2021

 

 

 

Các bài viết khác