Logo

Cục SHTT thay đổi tên miền các thư viện số về SHCN

09/08/2021
Từ ngày 01/8/2021, các Thư viện số phục vụ tra cứu thông tin SHCN của Cục Sở hữu tri tuệ được đổi tên miền từ .noip.gov.vn sang .ipvietnam.gov.vn.

Cụ thể như sau:

1. Thư viện số WIPO PUBLISH: wipopublish.ipvietnam.gov.vn

Thư viện số WIPO PUBLISH hiện cập nhật cho cả ba đối tượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệpnhãn hiệu.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng WIPO PUBLISH để tra cứu có thể tải về tại đây:

· Hướng dẫn tra cứu sáng chế

· Hướng dẫn tra cứu kiểu dáng công nghiệp

· Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu

 2. Thư viện số IPLIB: iplib.ipvietnam.gov.vn

Thư viện số IPLIB hiện chỉ cập nhật cho đối tượng nhãn hiệu.

Đối với sáng chế, thư viện số IPLIB được cập nhật đến hết tháng 3/2020. Tiếp theo, mời bạn đọc tra cứu tại Thư viện số WIPO PUBLISH.

Đối với kiểu dáng công nghiệp, thư viện số IPLIB được cập nhật đến hết tháng 7/2019. Tiếp theo, mời bạn đọc tra cứu tại Thư viện số WIPO PUBLISH.

3. Thư viện số DIGIPAT: digipat.ipvietnam.gov.vn

Thư viện số DIGIPAT bao gồm Bản mô tả toàn văn của các Bằng độc quyền sáng chế và Bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Việt Nam được cấp từ số đầu tiên đến hết tháng 12/2018 và hiện nay tạm dừng cập nhật.

Toàn bộ các tài nguyên trong DIGIPAT đã được chuyển vào Thư viện số WIPO PUBLISH và tiếp tục được cập nhật tại thư viện này để thuận tiện cho việc tra cứu của bạn đọc.

Bên cạnh đó, bạn đọc có thể tra cứu và tải về bản mô tả toàn văn của Bằng độc quyền sáng chế /giải pháp hữu ích được công bố hàng tháng tại địa chỉ sau: 

Bằng độc quyền sáng chế /giải pháp hữu ích được công bố hàng tháng.

Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, góp ý, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ: email: congnghethongtin@ipvietnam.gov.vn.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

(End)

Các bài viết khác