Logo

Cục SHTT khôi phục việc nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện.

11/04/2020
Căn cứ vào tình hình thực tế, từ ngày 13/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ khôi phục việc nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện đến trụ sở Cục ( số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với các Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Quyết định trên được nêu trong Thông báo số 5294/TB-SHTT ngày 9/4/2020.

Trước đây Cục SHTT đã có Thông báo số 5287/TB-SHTT về việc tạm dừng nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (SHCN) nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện đến trụ sở Cục (số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) từ ngày 03/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chung của Cục.

Thủ tục nộp đơn đăng ký SHCN trực tuyến và gửi qua bưu điện có tại Thông báo số 5241/TB-SHTT ngày 27/3/2020 hướng dẫn nộp phí, lệ phí SHCN qua tài khoản Kho bạc nhà nước và Thông báo số 5277/TB-SHTT ngày 31/3/2020 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ với người nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục tạm dừng việc giao dịch trực tiếp với người nộp đơn tại trụ sở cơ quan Cục và các Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng cho đến khi có thông báo khác./.

                                                         

Các bài viết khác