Logo

Công cụ PatentScope Covid-19 Index của WIPO giúp tra cứu thông tin sáng chế về công nghệ phòng chống Covid-19

19/11/2021

Đầu tháng 11/2021 vừa qua, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) đã bổ sung thêm chức năng tìm kiếm mới cho cơ sở dữ liệu sáng chế toàn cầu của mình là PatentScope nhằm phục vụ cho việc tìm kiếm, xác định và truy xuất thông tin có trong các mô tả sáng chế đã công bố. Điều này sẽ giúp ích cho các hoạt động sáng tạo, phát triển công nghệ mới chống đại dịch Covid-19.

Chức năng tìm kiếm mới này của PatentScope sẽ cung cấp cho các nhà khoa học, kỹ sư, nhà hoạch định chính sách y tế công cộng, các ngành công nghiệp và công chúng nguồn thông tin sáng chế dễ tiếp cận để giúp phát hiện, phòng ngừa và điều trị bệnh Covid-19.

PatentScope  (PATENTSCOPE COVID-19 INDEX) cung cấp cho người dùng CSDL thông tin sáng chế đã được phân loại cụ thể theo từng lĩnh vực công nghệ có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện và điều trị bệnh Covid-19, cụ thể là: (i) Hô hấp nhân tạo; (ii) Chẩn đoán; (iii) Khử trùng; (iv) Tin học; (v) Thiết bị y tế; (vi) Chuyên chở bệnh nhân và dụng cụ chăm sóc bệnh nhân; (vii) Điều trị y tế; (viii) Điều trị y tế /Dự phòng; (ix) Điều trị y tế /Trị liệu; (x) Thiết bị bảo vệ con người.

(Artificial respiration; Diagnostics; Disinfection; Informatics; Medical Equipment; Medical Facilities and Transport; Medical Treatment; Medical treatment/Prophylactic;  Medical treatment/Therapeutic; Personal protective equipment)

Nguồn: https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf

 

Các bài viết khác