Logo

Chính sách cạnh tranh và SHTT trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay

13/11/2021
Ấn phẩm chung này của WTO và WIPO được ra mắt ngày 16/9/2021.

Ấn phẩm được Nhà xuất bản Đại học Cambridge xuất bản vào thời điểm mà các nhà hoạch định chính sách kinh tế và các nhà phân tích đang ngày càng chú trọng hơn đến việc tạo ra và quản lý tri thức và đổi mới sáng tạo, cũng như các cơ chế nhằm bảo đảm rằng người dân được thụ hưởng các lợi ích kinh tế và xã hội từ hoạt động đổi mới sáng tạo và truyền bá kiến thức.

Cuốn sách được biên tập bởi các chuyên gia cao cấp  của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và và học giả quốc tế.

Cuốn sách đề cập đến mối quan hệ giữa sở hữu trí tuệ (SHTT) và cạnh tranh ở các nước trên thế giới, khảo sát sự phát triển và các vấn đề chính sách từ góc độ quốc tế và so sánh. Nó cũng phản ánh sự tham gia, xây dựng chính sách và triển khai thực tế các biện pháp thực tế  để tăng cường sự kết nối tích cực giữa SHTT và cạnh tranh ở các khu vực trên toàn thế giới, cụ thể ở các nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi có quy mô lớn, và trong ở các nước phát triển.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin và mục lục chi tiết của  ấn phẩm tại đường dẫn: 
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/competitionip21_e.htm 
Đặt mua trên mạng tại https://onlinebookshop.wto.org/shop/voir_panier.asp?Source=Article_918 với giá CHF80.00 CHF (appx.USD87.00).

<End>

 

 

 

 

 

Các bài viết khác