Logo

Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

31/03/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2020 công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó có sở hữu công nghiệp (SHCN) thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Quyết định này đươc dựa trên Điều 9. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp của Luật Giám định tư pháp, theo đó giám định viên pháp y do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm; giám định viên kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư pháp khác hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Giải thích từ ngữ của Luật xác định "giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật này".

Theo Quyết định số 818/QĐ-BKHCN của Bộ KH-CN, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp có duy nhất Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (VIPRI) và hai người giám định tư pháp theo vụ việc là ông Phạm Đình Chướng (giám định về sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý) và ông Vũ Khắc Trai (giám định về sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn)./.

Các bài viết khác