Logo

Bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Bạch” của HABECO tại Hoa Kỳ

08/11/2022
USPTO đã kết thúc thủ tục thẩm định đối với nhãn hiệu “Trúc Bạch Paramount Beer & hình”

Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ  (USPTO) đã kết thúc thủ tục thẩm định đối với nhãn hiệu “Trúc Bạch Paramount Beer & Hình” theo  đơn nhãn hiệu  quốc tế  số 1621382 (H.1)  nộp ngày 23/02/2021, ngày ưu tiên 09/08/2020 của Tổng Công ty Bia-Rượu- Nước giải khát Hà Nội (HABECO) cho sản phẩm bia thuộc Nhóm 32.

H.1

Theo thông báo ngày 02/11/2022 nhãn hiệu theo đơn số 1621382 sẽ được công bố vào ngày 03/12/2022 để bất cứ người thứ ba nào, trong vòng 6 tháng kể từ ngày này, cũng có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký theo quy định của luật nhãn hiệu Hoa Kỳ. Nếu không có đơn phản đối hoặc phản đối không xác đáng, nhãn hiệu sẽ được công nhận bảo hộ tại Hoa Kỳ vào ngày 21/04/2023.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh là đại diện cho HABECO trong việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế nói trên.

Được biết trước đó, vào năm 2019, một công ty chuyên phân phối bia  là HC Foods Co., Ltd., địa chỉ tại 6414 Gayhart St., Commerce, CA 90040 đã nộp đơn số 88310243 tại USPTO đăng ký nhãn hiệu “Truc Bach”  (H.2) cho các sản phẩm bia … thuộc Nhóm 32[1] (1).Theo thông tin mà Công ty này cung cấp thì thời gian bắt đầu sử dụng thương mại của nhãn hiệu này bắt đầu năm 1958 (cùng với thời điểm xuất hiện nhãn hiệu “Bia Trúc Bạch” tại Việt Nam ).

H.2

Tuy nhiên, ngay trong năm 2019 USPTO  đã ra Thông báo từ chối đơn  đăng ký nhãn hiệu nêu trên với các lý do chính như  sau:

- Người nộp đơn tại ngày nộp đơn (21/02/2019) không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu cũng như người được phép sử dụng nhãn hiệu;

- Theo chứng cứ kèm theo chủ sở hữu nhãn hiệu “Trúc Bạch” cho sản phẩm bia dường như là Công ty HABECO.

- Công ty HC Foods Co., Ltd là một nhà phẩn phối sản phẩm, và đã là nhà phân phối thì không có quyền sở hữu các nhãn hiệu trên sản phẩm do người khác sản xuất mà họ phân phối./.
 

 

Nguồn: https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:pe0y7a.2.1

 

 

 

 


[1] https://www.pham.com.vn/tin-tuc-su-kien/ho-so-vu-viec-don-dang-ky-nhan-hieu-truc-bach-bi-tu-choi-o-hoa-ky.html

Các bài viết khác