Logo

“AMERICAN LEGEND, hình” phản đối “FORT LEGEND, hình”

29/06/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn, Karelia Tobacco Company, chủ sở hữu GCNĐKNH số 305323 “AMERICAN LEGEND, hình chim đại bàng” và GCNĐKNH số 344050 “AMERICAN LEGEND” và Quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Hình thức thể hiện bao gói American Legend” số 3355/2016/QTG, Phạm và Liên danh đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối đơn đăng ký số 4-2021-09943 “FORT LEGEND, hình chim đại bàng” bảo hộ các sản phẩm thuốc lá thuộc Nhóm 34 với lý do tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước của  Karelia Tobacco Company, cụ thể (i) chúng tương tự nhau về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác, và (ii) các sản phâm và dịch vụ mang hai nhãn hiệu này trùng lặp và tương tự nhau. Hơn thế nữa, dấu hiệu bị phản đối được sao chép từ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng “Hình thức thể hiện bao gói American Legend”, gây xung đột với quyền tác giả đã được xác lập trước ngày nộp đơn của dấu hiệu bị phản đối.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác