Logo

Chuyên mục - Bình luận

Xây dựng điều lệ công ty – Việc không thể xem nhẹ

Xây dựng điều lệ công ty – Việc không thể xem nhẹ

06/08/2013
Cùng với quy định của pháp luật, điều lệ là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc điều hành, quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh, tranh chấp trong một công ty (CT). Điều lệ quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng như cơ cấu tổ chức ...
Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính – Cần nhìn cho đúng

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính – Cần nhìn cho đúng

03/08/2013
Trước hết, cần khẳng định, tại Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia khác, pháp luật trao cho chủ thể quyền SHTT (chủ sở hữu quyền SHTT hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền SHTT) quyền chủ động trong việc bảo vệ quyền SHTT của ...
Hòa giải – Giai đoạn cần thiết trong giải quyết tranh chấp

Hòa giải – Giai đoạn cần thiết trong giải quyết tranh chấp

02/08/2013
Hoà giải là thuật ngữ được quen dùng bởi nhiều doanh nghiệp trong các quan hệ kinh tế. Thực tế, các hợp đồng kinh doanh thương mại thường quy định điều khoản về giải quyết tranh chấp: “Khi có tranh chấp xảy ra, các bên sẽ tiến hành thương lượng, hoà giải trên tinh thần ...
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính

20/07/2013
Khác với quyền sở hữu tài sản thông thường, quyền sở hữu trí tuệ có đặc điểm là đối tượng quyền tồn tại chủ yếu dưới dạng thông tin, do đó có khả năng lan truyền rộng lớn và dễ có khả năng được vật chất hoá hàng hoạt, sau đó trở thành thực thể ...
Khiếu nại và Khởi kiện hành chính tại Việt Nam

Khiếu nại và Khởi kiện hành chính tại Việt Nam

20/07/2013
Để thực hiện khiếu nại và khởi kiện hành chính cần lưu ý tới những quy định sau đây:
Tìm hiểu quy định bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hoa Kỳ

Tìm hiểu quy định bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Hoa Kỳ

20/07/2013
Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một đối tượng sở hữu công nghiệp tương đối mới so với các đối tượng truyền thống như sáng chế và nhãn hiệu.
Vụ điều tra chống trợ cấp đối với túi nhựa PE Việt Nam tại Hoa Kỳ và những bài học thực tiễn (Phần 2)

Vụ điều tra chống trợ cấp đối với túi nhựa PE Việt Nam tại Hoa Kỳ và những bài học thực tiễn (Phần 2)

15/07/2013
Vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ tiến hành đối với túi nhựa PE Việt Nam được khởi xướng...
Vụ điều tra chống trợ cấp đối với túi nhựa PE Việt Nam tại Hoa Kỳ và những bài học thực tiễn (Phần 1)

Vụ điều tra chống trợ cấp đối với túi nhựa PE Việt Nam tại Hoa Kỳ và những bài học thực tiễn (Phần 1)

15/07/2013
Vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ tiến hành đối với túi nhựa PE Việt Nam được khởi xướng ngày 21/4/2009 trên cơ sở Đơn kiện ngày 31/3/2009 của 02 nguyên đơn là Hilex Poly Co., và Superbag Cooperation. Ngày 27/4/2010, vụ điều tra ...
Khái quát về luật thương mại Mỹ

Khái quát về luật thương mại Mỹ

15/07/2013
Ðiều 301 Ðặc biệt: Phần mở rộng thứ hai của Ðiều 301 là "Special 301", yêu cầu Ðại diện Thương mại Mỹ xác định các nước từ chối bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các nước từ chối sự tiếp cận thị trường ...
Tìm hiểu về hệ thống bảo hộ chỉ dẫn đại lý ở Trung Quốc

Tìm hiểu về hệ thống bảo hộ chỉ dẫn đại lý ở Trung Quốc

15/07/2013
Vừa qua, một công ty luật của Việt Nam đã phát hiện ra hai nhãn hiệu "BUON MA THUOT & chữ Tàu" và "BUON MA THUOT COFFEE 1896 & logo" đã được Cơ quan Nhãn hiệu Trung Quốc lần lượt cấp văn bằng bảo hộ...
Li xăng không tự nguyện  (Compulsory Licensing)

Li xăng không tự nguyện (Compulsory Licensing)

15/07/2013
Li xăng không tự nguyện (hoặc li xăng cưỡng bức) là việc chính phủ cho phép người khác sản xuất sản phẩm hoặc áp dụng quy trình được cấp bằng sáng chế mà không có sự đồng ý của chủ sáng chế.     Việc cấp li xăng không tự nguyện được ...
Trường hợp Li xăng cưỡng bức thuốc chữa bệnh ung thư tại Ấn Độ

Trường hợp Li xăng cưỡng bức thuốc chữa bệnh ung thư tại Ấn Độ

15/07/2013
Cuộc tranh cãi về bằng sáng chế thuốc của hãng Bayer đã có thể tạo một tiền lệ cho các nước đang phát triển. Một Quyết định vào tháng Ba năm 2012 của Cục Sáng chế