Logo

THỤY SĨ: Tòa tuyên nhãn hiệu "“FACTFULNESS” có tính mô tả

08/09/2022
FACTFULNESS có nghĩa tiếng Việt là “đầy sự kiện, đầy sự thật” (tạm dịch)

Ngày 6/5/2022, Tòa án Tối cao LB Thụy Sĩ từ chối bảo hộ Đăng ký nhãn hiệu quốc tế số 1381497 “FACTFULNESS”, chỉ định Thụy Sĩ, do công ty Thụy Điển Factfulness AB nộp đơn, cho các sản phẩm “tài liệu in ấn; đặc biệt là tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (ngoại trừ thiết bị)”, cụ thể, cho "giáo dục liên quan đến khoa học và thống kê dựa trên thực tế; cung cấp đào tạo trong lĩnh vực phân tích thống kê; cung cấp trực tuyến không thể tải xuống các ấn phẩm điện tử thuộc Nhóm 16 và “các hoạt động văn hóa” thuộc Nhóm 41. Cơ sở để từ chối là nhãn hiệu nói trên mang tính mô tả.

Tòa án lý luận rằng công chúng có liên quan - các chuyên gia và người dùng cuối - sẽ mong đợi rằng, dựa trên thuật ngữ “đầy sự kiện”, sẽ có thể truy cập vào một bộ sưu tập các dữ kiện cho mục đích giáo dục. Bởi vậy, liên quan đến tài liệu in ấn, việc giảng dạy và thiết bị hỗ trợ giảng dạy, các dịch vụ truyền đạt kiến thức thì nghĩa mô tả [của nhãn hiệu] là rất rõ ràng. Dấu hiệu “đầy sự kiện” thuộc quyền sở hữu chung và do đó không thể được đăng ký làm nhãn hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ nói trên.

Tòa cũng nói thêm, thực tế thuật ngữ “đầy sự kiện” không phải là một phần không thể thiếu của ngôn ngữ tiếng Anh, vốn được hiểu rộng rãi ở Thụy Sĩ, cũng không phải là của bất kỳ ngôn ngữ nào trong số bốn ngôn ngữ chính thức của Thụy Sĩ (gồm tiếng Đức, Pháp, Ý và Romansh - ND); nó không thay đổi thực tế rằng nghĩa “đầy sự kiện” có thể rõ ràng nhận ra. Việc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu khẳng định rằng thành phần từ “ful” sẽ gợi nhớ đến thuật ngữ tiếng Thụy Sĩ - Đức “ful” (nghĩa là “faul” trong tiếng Đức hoặc “lười biếng” [“lazy”] trong tiếng Anh) đã không thuyết phục được tòa án. Tuy nhiên, dù cách nào đi nữa, tòa án đã xác nhận việc áp dụng khá nghiêm ngặt các quy định về đăng ký những dấu hiệu có tính mô tả tiềm năng ngay cả khi chúng là các từ/ngữ mới được tạo ra./.

Nguồn: INTA Bulletin, September 7, 2022

Các bài viết khác