Logo

EU: Đơn đăng ký LA CRÈME LIBRE bị từ chối bởi nhãn hiệu có trước LIBRE của L'Oréal

08/07/2024
Kháng cáo đã bị Ban kháng cáo của EUIPO bác bỏ

Tòa án chung của Liên minh Châu Âu (EU) đã ra quyết định trong vụ kiện số T-765/22 trong thủ tục tố tụng phản đối giữa Azalée Cosmetics (người nộp đơn) và L’Oréal (UK) Ltd. (ngày 21/2/2024).


Người nộp đơn đã nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu EU (EUTM) cho nhãn hiệu hình LA CRÈME LIBRE (hình bên ) cho mỹ phẩm, hàng hóa và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp thuộc Nhóm 3, 21, 35 và 44.

L'Oréal đã phản đối thành công đơn đăng ký này dựa trên nhãn hiệu EUTM có trước LIBRE của họ đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03.

Người nộp đơn đã kháng cáo quyết định này và đơn kháng cáo đã bị Ban kháng cáo của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) bác bỏ. Tòa án chung đã xác nhận đầy đủ kết luận của Hội đồng phúc thẩm.

Liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ xung đột, quyết định này đã bác bỏ tuyên bố của người nộp đơn rằng hàng hóa được dán nhãn hiệu trước đó là hàng hóa xa xỉ hoặc hàng hóa đặc biệt đắt tiền hoặc tinh vi, làm tăng mức độ chú ý của công chúng liên quan. Thay vào đó, tòa án nhận thấy rằng mô tả hàng hóa không chỉ ra những đặc điểm như vậy, cho thấy rằng nó nhắm đến phân khúc công chúng có mức độ chú ý trung bình. Hơn nữa, các hàng hóa xung đột được phát hiện là giống hệt hoặc tương tự nhau.

The court also pointed out that the conflicting signs are similar for the French-speaking part of the relevant public, and the existence of a relative ground of refusal in part of the EU is sufficient to refuse registration of an EUTM. It was stated that the word “libre,” despite being written backwards, is clearly legible and constitutes the dominant and the only distinctive element of the opposed mark.

The decision also rejected the applicant’s claim that the existence of other registrations encompassing the word “libre” for the same goods on the registries had weakened the distinctiveness of the earlier mark, as this circumstance must be ascertained taking into account the actual use on the market of the earlier marks and not just the registration status.

Tòa án cũng chỉ ra rằng các dấu hiệu xung đột là quen thuộc đối với bộ phận công chúng nói tiếng Pháp của EU và sự tồn tại của cơ sở đó là đủ để từ chối đăng ký EUTM. Người ta khẳng định rằng từ “libre” mặc dù được viết ngược nhưng vẫn rõ ràng, dễ đọc và là yếu tố nổi bật và là yếu tố có tính phân biệt duy nhất của nhãn hiệu bị phản đối

Quyết định cũng bác bỏ khiếu nại của người nộp đơn rằng với sự tồn tại của các đăng ký nhãn hiệu khác trong đó có chứa từ “libre” cho cùng một hàng hóa trong Đăng bạ Nhãn hiệu hiện hành đã làm suy yếu khả năng phân biệt của nhãn hiệu có trước, vì trường hợp này phải được xác định chắc chắn có tính đến việc sử dụng thực tế trên thị trường của các nhãn hiệu có trước chứ không chỉ tình trạng đăng ký của chúng.

Cuối cùng, tòa án cũng phản đối tính hợp lệ của cuộc khảo sát mà người nộp đơn đã tiến hành với trên 1.000 người tiêu dùng Pháp, vì nó không được thực hiện trong hoàn cảnh khách quan khi các nhãn hiệu xung đột xuất hiện trên thị trường và những người tham gia không có thông tin về hàng hóa và dịch vụ. dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu đang được đề cập.

Quyết định này củng cố nguyên tắc đã được xác lập về khả năng phản đối các đơn đăng ký nhãn hiệu mà nhãn hiêu xin đăng ký chứa toàn bộ một nhãn hiệu có trước [cụ thể, trường hợp này là chữ “libre”] cho dù có các yếu tố bổ sung và được mô tả dưới dạng biểu diễn đồ họa nào đó.

Các bài viết khác