Logo

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PAXTOVID” bị phản đối

01/07/2022
Căn cứ:  Điều 90.2 và 112, Luật SHTT

Pfizer Inc., (USA), chủ sở hữu Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2021-43263 “PAXLOVID”  cho các chế phẩm dược phẩm thuộc Nhóm 05 đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2022-01471 ”PAXTOVID” bảo hộ các sản phẩm “Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế”  thuộc Nhóm 05 với lý do nhãn hiệu xin đăng ký tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của đơn đăng ký đối chứng nộp trước “PAXLOVID”, cụ thể các nhãn hiệu chữ này:  (i) tương tự nhau về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác, và (ii) cùng đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm được xem là trùng và/hoặc tương tự với  nhau về bản chất, kênh phân phối và người sử dụng cuối.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác