Logo

Đề nghị xem xét lại việc từ chối bảo hộ ĐKQT 1648485-DALI

27/05/2023
Căn cứ:  Điều 74.2( e) và 90.2, Luật SHTT

Cục SHTT Việt Nam đã gửi Thông báo từ chối tạm thời số 2022/07 NTT14 đề ngày 24/02/2023 tới WIPO thông báo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1648485-DALI  (nhãn hiệu xin đăng ký) cho các sản phẩm thuộc Nhóm 35 dưới tên chủ sở hữu là DALI A/S có trụ sở tại Dali Allé 1, DK-9610 Nørager (DK) (“DALI”) tạm thời bị từ chối bảo hộ với lý do trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các ĐKQT có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, cụ thể là các ĐKQT số 811191- “DALI 2004, hình” (nhãn hiệu đối chứng 1); ĐKQT 652641B- “SALVADOR DALI” (nhãn hiệu đối chứng 2) và ĐKQT 1635747- “DALI +, hình” (nhãn hiệu đối chứng 3) đăng ký cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 và các nhóm khác, đang có hiệu lực/hoặc đang được xem xét đăng ký tại Việt Nam.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh, thay mặt và thừa ủy quyền DALI, trong trả lời Thông báo nói trên của Cục SHTT đã đề nghị Cục SHTT xem xét lại và chấp nhận bảo hộ ĐKQT số 1648485-DALI  với lý do chủ nhãn hiệu xin đăng ký này và chủ sở hữu các nhãn hiệu đối chứng 1 và 2 là FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ và nhãn hiệu đối chứng 3 là IEEE Industry Standards and Technology Organization Inc. đã có Thỏa thuận cùng tồn tại với nhãn hiệu đang xin đăng ký trên phạm vi toàn cầu, bao gồm Việt Nam, bằng việc họ đã cấp Thư đồng ý cho DALI A/S để công ty này sử dụng và đăng ký nhãn hiệu DALI theo ĐKQT số 1648485-DALI tại Việt Nam cho các dịch vụ thuộc Nhóm 35.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét ./.

Các bài viết khác