Logo

Đề nghị xem xét lại việc từ chối bảo hộ ĐKQT 1620898-NID D’ANGE

06/06/2023
Căn cứ:  Điều 74.2( e) Luật SHTT

Cục SHTT Việt Nam đã gửi Thông báo từ chối tạm thời số 2022/07 BHN49 đề ngày 27/02/2023 tới WIPO thông báo Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1620898-NID D’ANGE (nhãn hiệu xin đăng ký) cho các sản phẩm thuộc Nhóm 05 và các nhóm khác dưới tên chủ sở hữu là ITM ENTREPRISES  (“ITM”) có trụ sở tại 24 rue Auguste Chabrières F-75015 PARIS (FR) tạm thời bị từ chối bảo hộ một phần đối với các sản phẩm thuộc Nhóm 05 với lý do trùng/tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Đăng ký nhãn hiệu quốc gia số 119303-NIDALGEL (nhãn hiệu đối chứng) có ngày nộp đơn sớm hơn, bảo hộ cho các sản phẩm thuộc nhóm 05, đang có hiệu lực tại Việt Nam.

Công ty luật TNHH Phạm và Liên danh, thay mặt và thừa ủy quyền ITM, trong trả lời Thông báo nói trên của Cục SHTT đã phản biện rằng nhãn hiệu xin đăng ký NID D’ANGE có khả năng phân biệt và không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng NIDALGEL; các nhãn hiệu này khác nhau về ý nghĩa, cấu trúc, cách phát âm  cũng như ấn tượng thị giác. Thêm vào đó, các sản phẩm trong Nhóm 05 mang hai nhãn hiệu là các dược phẩm, hoặc sản phẩm tương tự dược phẩm hoặc liên quan đến sức khỏe con người, bởi vậy thường được người tiêu dùng mua với sự thận trọng, theo đơn hoặc tư vấn của bác sĩ, chuyên viên y tế nên khó có thể xẩy ra sự nhầm lẫn.

Đương đơn đề nghị Cục SHTT rút lại quyết định từ chối và chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu NID D’ANGE.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét ./.

Các bài viết khác