Logo

“COCO” phản đối “LEETHI COCO, hình”

29/06/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e) và Điều 112, Luật SHTT

Thay mặt và thừa ủy quyền của chủ đơn “COCO” theo Đăng ký quốc tế số 363419 đang được bảo hộ tại Việt Nam, Phạm và Liên danh đã nộp đơn tới Cục SHTT phản đối đơn đăng ký số 4-2022-07884 “LEETHI COCO, hình” bảo hộ các sản phẩm “mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm: hương liệu (tinh dầu); nước hoa; son môi; kem mỹ phẩm” thuôc Nhóm 03 với lý do tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng có trước “COCO”, cụ thể (i) chúng tương tự nhau về cấu trúc, cách phát âm và ấn tượng thị giác, và (ii) các sản phâm và dịch vụ mang hai nhãn hiệu này trùng lặp và tương tự nhau.

Vụ việc đang được Cục SHTT xem xét.

Các bài viết khác