Logo

AUSTRALIA: Tòa án cho rằng MOTHERSKY và MOTHER giống nhau một cách lừa gạt

03/08/2023
(vụ Energy Beverages LLC kiện Cantarella Bros Pty Ltd, [2023] FCAFC 44)

Quyết định của Tòa án Liên bang Úc đầy đủ (Full Federal Court of Australia[1]) vào ngày 22/3/2023 đã cho rằng MOTHERSKY và MOTHER là các nhãn hiệu giống nhau một cách lừa gạt  (vụ Energy Beverages LLC kiện Cantarella Bros Pty Ltd, [2023] FCAFC 44).

Energy Beverages LLC (Energy) cung cấp nước tăng lực dưới nhãn hiệu MOTHER (và các nhãn hiệu phái sinh MOTHER). Cantarella Bros Pty Ltd (Cantarella) cung cấp cà phê. Energy phản đối đơn đăng ký MOTHERSKY làm nhãn hiệu ở Úc của Cantarella với lập luận rằng dấu hiệu này giống một cách lừa gạt với Đăng ký nhãn hiệu số 1230388- MOTHER của Energy. Tuy nhiên, vì cơ sở phản của Energy không vững chắc nên đã bị Cơ quan SHTT Australia đã bác bỏ.

Khi kháng cáo lên Tòa án Liên bang (Federal Court-FC), thẩm phán sơ thẩm cũng không cho rằng MOTHERSKY và MOTHER giống nhau một cách dễ gây nhầm lẫn hoặc rằng có đủ mức tương tự/chồng lấn giữa cà phê trong Nhóm 30 và đồ uống không cồn trong Nhóm 32. Thẩm phán sơ thẩm cho rằng cà phê có thể được phân biệt với nước ngọt có ga, nước tăng lực và nước uống thể thao (sports drinks) bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự khác biệt về mùi vị, hương vị, cách bán và tiêu thụ, đồng thời cho rằng từ MOTHER hoàn toàn nằm trong từ MOTHERSKY và rằng “sự nhấn mạnh và ấn tượng được truyền tải không phải ở từ  “mẹ’ (“mother”).

Tuy nhiên, khi kháng cáo tiếp, Tòa án Toàn Liên bang đầy đủ (FFC) cho rằng:

• MOTHERSKY có nguy cơ thực sự lừa gạt người tiêu dùng hoặc gây nhầm lẫn;

• việc so sánh hương vị và mùi vị của đồ uống có liên quan là không phù hợp và kết luận rằng giữa các sản phẩm trong Nhóm 30 và 32 có sự tương tự ở một mức độ nhất định vì cà phê [không có cồn] là đồ uống không cồn;

• MOTHER là một từ có nghĩa nhưng nó không mô tả hàng hóa liên quan (đó là đồ uống không cồn), bởi vậy nó có tính phân biệt cố hữu trong ngữ cảnh của hàng hóa đó; và

• từ “MOTHER” (mẹ) là thành tố chủ đạo [của nhãn hiệu] và không mất đi tính nhận diện khi kết hợp với SKY.

Cân nhắc tất cả những điều nói trên, FFC kết luận rằng MOTHERSKY tương tự gây nhầm lẫn với MOTHER. Hơn nữa, FFC cho rằng việc sử dụng nhãn hiệu MOTHERSKY có khả năng  lừa dối hoặc gây nhầm lẫn do nhãn hiệu MOTHER có danh tiếng.

Kết quả là đơn đăng ký nhãn hiệu MOTHERSKY sẽ không được chấp nhận./.

Nguồn: INTA Bulettins, https://www.inta.org/perspectives/law-practice/australia-full-federal-court-holds-mothersky-and-mother-to-be-deceptively-similar/

 


[1] Theo Đạo luật Tòa án Liên bang Úc năm 1976,  một số vấn đề nhất định  (có danh mục cụ thể)  phải được xét xử và quyết định bởi Tòa án đầy đủ (Full court/Full Frderal court)  bao gồm ba thẩm phán trở lên.

Các bài viết khác