Logo

Sở hữu trí tuệ

“Contractubex, Overnight Intensive Patch, Hình” đăng ký cho sản phẩm thuộc Nhóm 05 được chấp nhận bảo hộ tổng thể

“Contractubex, Overnight Intensive Patch, Hình” đăng ký cho sản phẩm thuộc Nhóm 05 được chấp nhận bảo hộ tổng thể

17/08/2019
Dấu hiệu “Contractubex, Overnight Intensive Patch, Hình” đăng ký cho các sản phẩm thuộc Nhóm 5 theo Đơn quốc tế (ĐQT) số 1200602 bị Cục SHTT tạm thời từ chối với lí do tương tự gây nhầm lẫm với nhãn hiệu đối chứng “Contracscald, Hình” ...
Tranh cãi gay gắt về bản quyền truyện tranh “Thần đồng đất Việt”

Tranh cãi gay gắt về bản quyền truyện tranh “Thần đồng đất Việt”

09/08/2019
Họa sĩ Lê Linh khẳng định một mình ông phác thảo cả tranh lẫn truyện, còn bà Hạnh cho rằng bà là người cùng lên ý tưởng và thực hiện... 
Tranh cãi gay gắt bản quyền Thần đồng đất Việt

Tranh cãi gay gắt bản quyền Thần đồng đất Việt

17/07/2019
Họa sĩ Lê Linh khẳng định một mình ông phác thảo cả tranh lẫn truyện, còn bà Hạnh cho rằng là người lên ý tưởng cùng thực hiện... 
Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

19/07/2013
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ)
Kiểu dáng Công nghiệp

Kiểu dáng Công nghiệp

19/07/2013
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố này (Điều 4.13 Luật Sở hữu trí tuệ)
Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

08/07/2013
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau (Điều 4.16 Luật Sở hữu trí tuệ). Các nhãn hiệu đặc thù bao gồm nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi ...
Quyền tác giả, Quyền liên quan & Luật Công nghệ Thông tin

Quyền tác giả, Quyền liên quan & Luật Công nghệ Thông tin

08/07/2013
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (Điều 4.2 Luật Sở hữu trí tuệ). Quyền liên quan [đến  quyền tác giả] là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ...
Bí mật Kinh doanh

Bí mật Kinh doanh

08/07/2013
Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộ lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh (Điều 4.23 Luật Sở hữu trí tuệ)
Chống Cạnh tranh không lành mạnh

Chống Cạnh tranh không lành mạnh

08/07/2013
Trong các hoạt động kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây nhầm lẫn, lừa dối hoặc thiết hại cho uy tín của người khác...
Bảo hộ Giống cây trồng

Bảo hộ Giống cây trồng

08/07/2013
Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho các hoạt động này hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng (Điều 157 Luật Sở ...
Thiết kế Bố trí mạch tích hợp

Thiết kế Bố trí mạch tích hợp

08/07/2013
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không giancủa các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn (Điều 4.15 Luật Sở hữu trí tuệ)
Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền, hợp đồng li-xăng

Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền, hợp đồng li-xăng

08/07/2013
Chúng tôi tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng)