Logo

Sở hữu trí tuệ

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

19/07/2013
Phạm và Liên Danh cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý  Sở hữu trí tuệ liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau...
Kiểu dáng Công nghiệp

Kiểu dáng Công nghiệp

19/07/2013
Phạm và Liên Danh cung cấp các dịch vụ pháp lý sau...
Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu, Tên thương mại & Chỉ dẫn địa lý

08/07/2013
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu là sức mạnh, tài sản lớn của doanh nghiệp.
Quyền tác giả, Quyền liên quan & Luật Công nghệ Thông tin

Quyền tác giả, Quyền liên quan & Luật Công nghệ Thông tin

08/07/2013
Phạm và Liên Danh cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan như sau...
Bí mật Kinh doanh

Bí mật Kinh doanh

08/07/2013
Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là một tài sản rất giá trị.
Chống Cạnh tranh Không lành mạnh

Chống Cạnh tranh Không lành mạnh

08/07/2013
Trong các hoạt động kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây nhầm lẫn...
Bảo hộ Giống cây trồng

Bảo hộ Giống cây trồng

08/07/2013
Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là một tài sản rất giá trị...
Thiết kế Bố trí Mạch tích hợp

Thiết kế Bố trí Mạch tích hợp

08/07/2013
Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực...
Li-xăng, Nhượng quyền Thương mại & Chuyển giao Công nghệ

Li-xăng, Nhượng quyền Thương mại & Chuyển giao Công nghệ

08/07/2013
Phạm và Liên Danh tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu...
Giải quyết Tranh chấp & Xử lý Xâm phạm Quyền

Giải quyết Tranh chấp & Xử lý Xâm phạm Quyền

08/07/2013
Phạm và Liên Danh là một văn phòng luật sư thành công nhất ở Việt Nam trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tiến hành các biện pháp thực thi quyền...
Quản trị & Định giá các Tài sản Trí tuệ

Quản trị & Định giá các Tài sản Trí tuệ

08/07/2013
Trong lĩnh vực quản trị và định giá  tài sản trí tuệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...
Tên miền & Luật Công nghệ Thông tin

Tên miền & Luật Công nghệ Thông tin

08/07/2013
Trong lĩnh vực luật công nghệ thông tin, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau...