Logo

Tin tức & Sự kiện

Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về SHTT của EUIPO

Các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về SHTT của EUIPO

15/04/2020
Bạn có thể tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO)
Cục SHTT khôi phục việc nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện.

Cục SHTT khôi phục việc nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện.

11/04/2020
Căn cứ vào tình hình thực tế, từ ngày 13/4/2020, Cục Sở hữu trí tuệ khôi phục việc nhận đơn đăng ký SHCN nộp trực tuyến và gửi qua bưu điện đến trụ sở Cục ( số 386 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với các Văn phòng đại ...
Cục SHTT hướng dẫn nộp đơn đăng ký SHCN trực tuyến và qua bưu điện

Cục SHTT hướng dẫn nộp đơn đăng ký SHCN trực tuyến và qua bưu điện

04/04/2020
Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục SHTT chỉ thực hiện tiếp nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện gửi đến các Văn phòng đại diện của Cục tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động giao dịch với người nộp đơn ...
Quy định  về thời hạn nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch với Cục SHTT

Quy định  về thời hạn nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch với Cục SHTT

04/04/2020
Cục Sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5277/TB-SHTT ngày 31/3/2020 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn.