Sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan tới luật sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (Pham & Associates). Qua hơn 20 năm liên tục phát triển và tích luỹ kinh nghiệm, chúng tôi luôn khẳng định vị trí là một trong những văn phòng luật sư sở hữu trí tuệ lớn nhất và có uy tín nhất tại Việt Nam.

...Chi tiết