Logo

Giới thiệu chung

Từ khi thành lập năm 1991 cho tới nay, Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đã không ngừng cố gắng để trở thành một trong những văn phòng luật sở hữu trí tuệ tốt nhất, đáng tin cậy nhất và năng động nhất tại Việt Nam.
Qua hơn 20 năm liên tục phát triển và tích lũy kinh nghiệm, Văn phòng Luật sư PHẠM VÀ LIÊN DANH (PHẠM & ASSOCIATES) luôn khẳng định vị trí là một trong những văn phòng luật sư sở hữu trí tuệ lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam. Các dịch vụ của PHẠM VÀ LIÊN DANH đa dạng, từ cung cấp các dịch vụ chuyên sâu về quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về pháp luật kinh doanh khác như đầu tư, xuất nhập khẩu, lao động, đất đai, thuế, v.v…
Giới thiệu chung