Logo

Li-xăng, Nhượng quyền Thương mại & Chuyển giao Công nghệ

08/07/2013
Phạm và Liên Danh tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu...

Phạm và Liên Danh tư vấn và/hoặc đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ. Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký, phê duyệt các hợp đồng nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Liên hệ:

Luật sư Phạm Anh Tuấn

Phòng Phòng Tranh tụng và Li-xăng
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 339
Email: hanoi@pham.com.vn

Liên hệ:

Luật sư Hoàng Thị Thanh Huyền

Phòng Tư vấn
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 103
Email: hanoi@pham.com.vn

Các bài viết khác