Logo

Pháp luật kinh doanh

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

08/07/2013
Phạm và Liên danh cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thành lập doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp...
Đầu tư

Đầu tư

08/07/2013
Phạm và Liên danh hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư nhằm hỗ trợ khách hàng...
Bất động sản, Đất đai và Xây dựng

Bất động sản, Đất đai và Xây dựng

08/07/2013
Phạm và Liên danh cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, đất đai và xây dựng...
Thương mại

Thương mại

08/07/2013
Phạm và Liên Danh được đánh giá là một trong những văn phòng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng và đã hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả...
Thuế, Tài chính & Ngân hàng

Thuế, Tài chính & Ngân hàng

08/07/2013
Luật sư của Phạm và Liên danh có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật thuế, tài chính và ngân hàng...
Vận tải Biển

Vận tải Biển

08/07/2013
Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm: - Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp...
Bảo hiểm

Bảo hiểm

08/07/2013
Luật sư của Phạm và Liên danh có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm...
Lao động

Lao động

08/07/2013
Phạm và Liên danh cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực lao động cho các tổ chức/cá nhân với những nội dung chủ yếu sau đây...
Tranh tụng & Giải quyết Tranh chấp

Tranh tụng & Giải quyết Tranh chấp

08/07/2013
Đội ngũ luật sư Phạm và Liên danh với nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng...