Logo

Quyền tác giả, Quyền liên quan & Luật Công nghệ Thông tin

08/07/2013

Phạm và Liên Danh cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan như sau...

Đăng ký quyền tác giả sẽ giúp cho chủ sở hữu quyền tác giả có được chứng cứ pháp lý chứng minh quyền tác giả của mình trong việc giải quyết tranh chấp hoặc chống lại các hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Các dịch vụ của chúng tôi từ đăng ký đến thực thi bảo vệ quyền tác giả, luật công nghệ tin bao gồm:

1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan:

·         Tra cứu thông tin quyền tác giả

·         Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký quyền tác giả

·         Đại diện cho khách hàng trong đàm phán, soạn thảo và ký kết các loại hợp đồng liên quan đến bản quyền tác giả

·         Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

2. Đại diện pháp lý cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:

·         Đại diện cho khách hàng trong việc phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết vấn đề tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền tác giả

·         Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng tại toà án giải quyết vấn đề tranh chấp, xử lý xâm phạm quyền tác giả

3. Tư vấn pháp lý liên quan đến luật công nghệ thông tin (IT law): bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm máy tính, các tác phẩm phổ biến qua mạng internet.

4. Đăng ký tên miền, theo dõi và duy trì tên miền và webhosting.

 

Liên hệ:

Luật sư Phạm Anh Tuấn

Phòng Khiếu nại và Bản quyền Tác giả

Điện thoại: (04) 38 244 852 - Máy lẻ 221

Email: hanoi@pham.com.vn                           

 

Các bài viết khác