Logo

Sáng chế/Giải pháp hữu ích

19/07/2013

Phạm và Liên Danh cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý  Sở hữu trí tuệ liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích sau...

Sáng chế là sản phẩm trí tuệ được tạo ra bằng công sức, thời gian và tiền của của chủ sở hữu vì vậy, tài sản đó phải được bảo hộ. Đăng ký độc quyền sáng chế nhằm tránh sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu yên tâm sản xuất kinh doanh. Mặt khác, bằng độc quyền sáng chế tạo ra lợi thế cho chủ sở hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm hoặc thu được nhiều lợi ích vật chất thông qua các hợp đồng nhượng quyền (licence). 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
  • Tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích và các thông tin khoa học kỹ thuật trên thế giới;
  • Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế;
  • Đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế trực tiếp ra nước ngoài hoặc đăng ký sáng chế thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).

Liên hệ:
Luật sư Dương Tử Giang                                        
Phòng Sáng chế và Giải pháp hữu ích          
Điện thoại: (04) 38 244 852 - Máy lẻ 111
Email: hanoi@pham.com.vn 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác