Logo

Bí mật Kinh doanh

08/07/2013
Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là một tài sản rất giá trị.

Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là một tài sản rất giá trị. Mọi thông tin thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, có khả năng sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh đều có thể là bí mật kinh doanh cho đến khi chúng ta còn duy trì được các biện pháp để giữ bí mật các thông tin đó.
 

Theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam, bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng 03 điều kiện (i) không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được, (ii) khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó, và (iii) được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
 

Danh sách khách hàng, phần mềm, công thức sản phẩm, phương pháp sản xuất…đều có thể là bí mật kinh doanh. Bảo vệ tài sản trí tuệ dưới hình thức bí mật kinh doanh là phương án thường được lựa chọn khi việc bảo vệ bằng văn bằng bảo hộ (patent) không khả thi.
 

Đội ngũ luật sư, chuyên gia của Văn phòng sẽ cùng làm việc với khách hàng để soạn thảo hợp đồng bảo mật cũng như các hợp đồng liên quan khác để bảo vệ các bí mật kinh doanh và thông tin mật của khách hàng và giúp khách hàng tránh được các rủi ro khi tiếp cận với các thông tin từ bên thứ ba.
 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
 

  • Tư vấn các phương án bảo vệ tài sản trí tuệ (ngoài việc xin cấp patent);
  • Xây dựng và hoàn thiện các biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh;
  • Soạn thảo Thỏa thuận/Hợp đồng để xác định và bảo vệ các tài sản trí tuệ;
  • Tranh tụng và giải quyết tranh chấp liên quan đến bí mật kinh doanh.

 

Liên hệ:
Luật sư  Phạm Anh Tuấn
Phòng  Tranh tụng và Thực thi quyền
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 221
Email: hanoi@pham.com.vn

Liên hệ:
Luật sư  Hoàng Thị Thanh Huyền
Phòng Tư vấn
Số điện thoại: (84-4)38 244 852 - Máy lẻ 103
Email: hanoi@pham.com.vn

 

Các bài viết khác