Logo

Bảo hộ Giống cây trồng

08/07/2013
Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho các hoạt động này hoặc được chuyển giao quyền đối với giống cây trồng (Điều 157 Luật Sở hữu trí tuệ)...

Giống cây trồng được bảo hộ  là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển thuộc Danh mục loài cây trồng được nhà nước bảo hộ  do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tinh đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  •   Tư vấn về khả năng bảo hộ giống cây trồng;
  •   Tư vấn và cung cấp các thông tin về  giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài;
  •   Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới, gồm dịch và/hoặc chuẩn bị Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ; dịch và/hoặc  hướng dẫn hoàn thiện Tờ khai kỹ thuật và tiến hành các thủ tục xin cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;
  •   Tư vấn về hiệu lực của Văn bằng bảo hộ;
  •   Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ trước những hành vi xâm phạm quyền;
  •   Đại diện cho khách hàng khiếu kiện quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;
  •   Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở nước ngoài.
    Liên hệ:
    Luật sư Dương Tử Giang
    Phòng Sáng chế và Giải pháp hữu ích
    Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 111
    Email: hanoi@pham.com.vn

Các bài viết khác