Logo

Bảo hộ Giống cây trồng

08/07/2013
Trong nền kinh tế đầy cạnh tranh hiện nay, bí mật kinh doanh (hay bí mật thương mại) là một tài sản rất giá trị...

Phạm và Liên danh trợ giúp các khách hàng trong và ngoài nước trong các hoạt động liên quan đến Bảo hộ Giống cây trồng mới như sau:

  • Tư vấn về khả năng bảo hộ đối với giống cây trồng;
  • Tư vấn và cung cấp các thông tin giống cây trồng, bảo hộ giống cây trồng, các thông tin khoa học trong lĩnh vực ở Việt Nam và nước ngoài;
  • Hoàn thiện Hồ sơ yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm dịch và/hoặc chuẩn bị Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, dịch và
    hoặc hướng dẫn hoàn thiện Tờ khai kỹ thuật, và tiến hành các thủ tục xin cấp Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;
  • Tư vấn về hiệu lực của Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;
  • Tư vấn bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước những hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới;
  • Đại diện cho khách hàng khiếu kiện quyết định của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới bao gồm phản đối, kiến nghị thay đổi quyết định;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới ở nước ngoài.

Liên hệ:
Luật sư Dương Tử Giang
Phòng Sáng chế và Giải pháp hữu ích
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 111
Email: hanoi@pham.com.vn

Liên hệ:
Luật sư Hoàng Thị Thanh Huyền
Phòng Tư vấn
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 103
Email: hanoi@pham.com.vn

Các bài viết khác