Logo

Vụ việc điển hình

Tranh cãi gay gắt về bản quyền truyện tranh “Thần đồng đất Việt”

Tranh cãi gay gắt về bản quyền truyện tranh “Thần đồng đất Việt”

23/08/2019
Họa sĩ Lê Linh khẳng định một mình ông phác thảo cả tranh lẫn truyện, còn bà Hạnh cho rằng bà là người lên ý tưởng và cùng thực hiện... 
Khiếu nại thành công, nhãn hiệu “PERFORMA INSIGHT” được bảo hộ

Khiếu nại thành công, nhãn hiệu “PERFORMA INSIGHT” được bảo hộ

25/07/2019
Nhãn hiệu “PERFORMA INSIGHT” theo Đơn quốc tế no.1056581 đăng ký cho Nhóm 10 của Roche Diagnostics GmbH bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đối chứng “PERFORMA” và “INSIGHT”...
Khiếu nại thành công, nhãn hiệu “eduFirst & Hình” được bảo hộ

Khiếu nại thành công, nhãn hiệu “eduFirst & Hình” được bảo hộ

19/07/2019
Đại diện cho chủ đơn, Văn phòng LS Phạm và Liên danh đã khiếu nại Quyết định của Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu “eduFirst & Hình” theo đơn số 4-2009-08525 cho các sản phẩm/dịch vụ trong Nhóm 41...
Bảo hộ “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN”  không loại trừ ‘THERE AND BACK AGAIN”

Bảo hộ “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” không loại trừ ‘THERE AND BACK AGAIN”

15/07/2019
The Saul Zaentz Company khiếu nại Quyết định số 3312/QĐ-SHTT ngày 19/01/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận ĐKNH số 238960 ngày 19/01/2015 cho nhãn hiệu “THE HOBBIT: THERE AND BACK AGAIN” nhưng loại trừ phần chữ “THERE AND BACK AGAIN”...
“PANDA EXPRESS” đăng ký cho dịch vụ nhà hàng ăn uống thuộc Nhóm 43 được bảo hộ tổng thể

“PANDA EXPRESS” đăng ký cho dịch vụ nhà hàng ăn uống thuộc Nhóm 43 được bảo hộ tổng thể

02/07/2019
“PANDA EXPRESS” theo Đơn quốc tế số 1153885 của Panda Restaurant Group, Inc. đăng ký cho dịch vụ “Nhà hàng ăn uống, cụ thể là nhà hàng thức ăn nhanh” thuộc Nhóm 43 bị tạm thời từ chối bảo hộ với lý do tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn  ...
Khiếu nại thành công, “SHINE SPA”  được chấp nhận bảo hộ

Khiếu nại thành công, “SHINE SPA” được chấp nhận bảo hộ

29/06/2019
Dấu hiệu “SHINE SPA” đăng ký cho các sản phẩm/dịch vụ của Nhóm 03. Mỹ phẩm và Nhóm 44. Dịch vụ spa bị từ chối bảo hộ với lý do không có khả năng phân biệt, mang tính mô tả...
Khiếu nại thành công, “MHT Marine Hydrotec, hình” được chấp nhận bảo hộ.

Khiếu nại thành công, “MHT Marine Hydrotec, hình” được chấp nhận bảo hộ.

24/06/2019
Dấu  hiệu “MHT Marine Hydrotec, hình” theo Đơn số 4-2010-27834 của Marine Hydrotec Co., Ltd. đăng ký cho các Nhóm 07 và 12 bị từ chối với lý do phần chữ “Marine Hydrotec” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “HYDROTEC”...
Nhãn hiệu “V-CUBE” được chấp nhận bảo hộ tổng thể,  không bảo hộ riêng “V”.

Nhãn hiệu “V-CUBE” được chấp nhận bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “V”.

17/06/2019
Nhãn hiệu “V-CUBE” theo ĐQT số 1055891 của V-cube, Inc. (Japan), đăng ký cho các Nhóm 09 và 42 bị Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tạm thời từ chối bảo hộ với lý do  tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu có trước “G-CUBE 3 be yourself...inspire others, hình”...
Hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 269150 của nhãn hiệu “FASHION  THK, hình”

Hủy bỏ một phần hiệu lực GCN ĐKNH số 269150 của nhãn hiệu “FASHION THK, hình”

15/06/2019
Abercrombie & Fitch Europe Sagl đã nộp đơn đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ  hủy bỏ hiệu lực GCN ĐKNH số 269150 bảo hộ nhãn hiệu “FASHION  THK, hình” cho các sản phẩm thuộc Nhóm 25. Quần áo..., cấp cho Hộ kinh doanh Hồng Hải...
“KINGSTON RESIDENCE”  được bảo hộ tổng thể cho sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 36

“KINGSTON RESIDENCE” được bảo hộ tổng thể cho sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 36

07/06/2019
“KINGSTON RESIDENCE”  được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng “RESIDENCE” cho sản phẩm/dịch vụ thuộc Nhóm 36 “..“Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng...”
 “anvil, hình”  theo Đăng ký quốc tế số1190344, chỉ định Việt Nam, được chấp nhận bảo hộ

“anvil, hình” theo Đăng ký quốc tế số1190344, chỉ định Việt Nam, được chấp nhận bảo hộ

03/06/2019
  Thông báo số 2014/03 HBN17 ngày 22/1/2015 của Cục Sở hữu trí tuệ tạm thời từ chối đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “anvil, hình”  theo Đăng ký quốc tế số1190344, chỉ định Việt Nam, của Gildan Activewear Srl, Newton, Christ Church, 17047 (BB)  đã bị người nộp đơn khiếu nại.
Nhãn hiệu SONOS khiếu nại thành công từ chối bảo hộ của Cục SHTT

Nhãn hiệu SONOS khiếu nại thành công từ chối bảo hộ của Cục SHTT

31/05/2019
Nhãn hiệu “SONOS” của Sonos, Inc. (US), theo Đơn quốc tế số 933594, đăng ký bảo hộ cho các sản phẩm thuộc Nhóm 09, chỉ định Việt Nam, đã khiếu nại thành công với Bộ Khoa học Công nghệ  về quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu nói trên của ...