Logo

Vụ việc điển hình

Đơn đăng ký nhãn hiệu ”Allunee, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu ”Allunee, hình” bị phản đối

24/08/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “SC, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “SC, hình” bị phản đối

22/08/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “JMAALUMINIUM, hình” được chấp nhận

Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “JMAALUMINIUM, hình” được chấp nhận

12/08/2022
Căn cứ: Điều 74.2 (e); Điều 96.1 (b) Luật SHTT
Đề nghị không cấp Đăng ký nhãn hiệu “FaFa” bị từ chối.

Đề nghị không cấp Đăng ký nhãn hiệu “FaFa” bị từ chối.

28/07/2022
Căn cứ:  Đề nghị bị coi là không có cơ sở
Nhãn hiệu “AERIUS” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

Nhãn hiệu “AERIUS” bị đề nghị chấm dứt hiệu lực

19/07/2022
Căn cứ: Điều 95.1(d), 95.4 và 95.5, Luật SHTT
Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ““III-GAS IID-GAS.., hình” bị từ chối

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ““III-GAS IID-GAS.., hình” bị từ chối

15/07/2022
Căn cứ: Điều 74.2 (e); Điều 96.1 (b) Luật SHTT
Nhãn hiệu “HD - GAS HOANG DONG” bị hủy bỏ hiệu lực

Nhãn hiệu “HD - GAS HOANG DONG” bị hủy bỏ hiệu lực

12/07/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và Điều 96.1(b) và 96.3, Luật SHTT
Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ”Plus TPBANK, hình”, “FreeGo, hình” bị từ chối

Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu ”Plus TPBANK, hình”, “FreeGo, hình” bị từ chối

08/07/2022
Căn cứ: Điều 74.2(e), Điều 96.1(b) Luật SHTT; Điều 17.1 Nghị định 103/2006/NĐ-CP
Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “GW, hình” bị từ chối

Đề nghị hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu “GW, hình” bị từ chối

06/07/2022
Căn cứ: Điều 74.2.(a),(e) và 96.1(b), Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “EPIZODE” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “EPIZODE” bị phản đối

05/07/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(g) và 90.2, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PAXTOVID” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PAXTOVID” bị phản đối

01/07/2022
Căn cứ:  Điều 90.2 và 112, Luật SHTT