Logo

Vụ việc điển hình

New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

New Zealand: Mối nguy nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực do không sử dụng

15/11/2022
Một trong số nhãn hiệu “cá sấu” của Lacoste bị chấm dứt hiệu lực do không được sử dụng thật sự trong hơn ba năm.
CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

CANADA: Tòa án lần đầu tiên hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì đơn nộp không trung thực

14/11/2022
Phán quyết được Tòa án Liên bang  đưa ra tháng 5/2022 liên quan tới Beijing Judian Restaurant Co., Ltd. kiện Wei Meng, 2022 FC 743
SINGAPORE: “Dr. Wolff’s Vagisan” không tương tự “VAGISIL”

SINGAPORE: “Dr. Wolff’s Vagisan” không tương tự “VAGISIL”

11/11/2022
Yếu tố chủ đạo có vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu
Bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Bạch” của HABECO tại Hoa Kỳ

Bảo hộ nhãn hiệu “Trúc Bạch” của HABECO tại Hoa Kỳ

08/11/2022
USPTO đã kết thúc thủ tục thẩm định đối với nhãn hiệu “Trúc Bạch Paramount Beer & hình”

Nhãn hiệu “TOYO-SASAKI-GLASS Co.;Ltd” được chấp nhận đăng ký

03/10/2022
Cơ sở: Điều 74.2(e), Luật SHTT.
Đơn đăng ký nhãn hiệu “Saudi Rock wool, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “Saudi Rock wool, hình” bị phản đối

20/09/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
JPO bác đơn phản đối của LEGO chống lại Lego Hair

JPO bác đơn phản đối của LEGO chống lại Lego Hair

14/09/2022
Hội đồng Giải quyết phản đối cho rằng nhãn hiệu “Lego Hair, hình” khác biệt và không nhầm lẫn với nhãn hiệu  “LEGO”
THỤY SĨ: Tòa tuyên nhãn hiệu

THỤY SĨ: Tòa tuyên nhãn hiệu "“FACTFULNESS” có tính mô tả

08/09/2022
FACTFULNESS có nghĩa tiếng Việt là “đầy sự kiện, đầy sự thật” (tạm dịch)
Hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu do không trung thực

Hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu do không trung thực

30/08/2022
Hai cấp Tòa đã giữ nguyên quyết định hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNH số 116243 “DESYLOIA” vì không trung thực khi nộp đơn đăng ký  
Đơn đăng ký nhãn hiệu “PR FUTURE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “PR FUTURE, hình” bị phản đối

26/08/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT