Logo

Tin tức sự kiện

Ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

25/07/2013
Ngày 30/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ...

Ban hành Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

25/07/2013
Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Nghị định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi) đã chính ...

Nội dung chủ yếu của NĐ 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp hiệu lực từ 09/11/2010

25/07/2013
Nghị định 97/2010/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN được Chính phủ ban hành ngày 21/9/2010, có hiệu lực từ ngày 09/11/2010 nhằm hướng dẫn thi hành: - Những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở  ...

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực từ 09/11/2010

25/07/2013
Ngày 21/9/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN). Nghị định gồm 05 chương, 39 điều quy định cụ thể về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định giá trị ...

Thông tư 14/2010/TT-BKH - Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

25/07/2013
Giấy chứng nhận đăng ký điện tử có giá trị như Giấy chứng nhận bằng văn bản - Ngày 04 tháng 6 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký ...

Thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng từ ngày 1/6/2010

25/07/2013
Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 15/4/2010, thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. Quy định cụ thể việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là từ ngày 1/6/2010 cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần ...

Từ ngày 01/06/2010, cởi trói trong đặt tên doanh nghiệp

25/07/2013
Ngày 15-4, Chính phủ ban hành Nghị định 43 về đăng ký doanh nghiệp, thay cho nghị định về đăng ký kinh doanh hiện nay. Nghị định mới cho phép tên doanh nghiệp có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W.

Qui định mới về thành lập doanh nghiệp từ 1-6-2010

25/07/2013
Từ ngày 1-6-2010 tới đây, việc thành lập công ty sẽ đơn giản, nhanh hơn và có thể đăng ký qua mạng. Tên doanh nghiệp cũng sẽ không được đặt trùng trên phạm vi toàn quốc. Giấy Đăng ký kinh doanh đổi thành Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Từ ngày 1/1/2010, hàng loạt văn bản luật, nghị định mới do Chính phủ ban hành có hiệu lực.

25/07/2013
Từ ngày 1/1/2010, hàng loạt văn bản luật, nghị định mới do Chính phủ ban hành có hiệu lực. Trong số đó có một số luật tác động đến các hoạt động sở hữu trí tuệ, gồm:

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

25/07/2013
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan,có hiệu lực thi hành từ ngày 30/06/2009, thay cho Nghị định 56/NĐ-CP trước đây.

Một số điểm chủ yếu của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009

25/07/2013
Ngày 19 tháng 6 năm 2009, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (Luật SHTT năm 2005) đã bộc lộ một số hạn chế sau 3 năm thực thi.  Luật Sở ...

Ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán khi chuyển DN 100% vốn NN thành Công ty CP

25/07/2013
Ngày 18/11/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần. Theo đó, khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hoá (CPH), doanh nghiệp CPH có trách nhiệm kiểm kê, phân ...

Vụ việc điển hình