Logo

Đầu tư

08/07/2013
Phạm và Liên danh hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư nhằm hỗ trợ khách hàng...

Phạm và Liên danh hiện đang là một trong những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư nhằm hỗ trợ khách hàng trong và ngoài nước triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam cũng như ra nước ngoài. Cụ thể, chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau:

  • Tư vấn, phân tích chính sách đầu tư hiện hành của Việt Nam, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đầu tư.
  • Tư vấn giải pháp thích hợp cho dự án đầu tư, đề xuất những điều chỉnh phù hợp đối với dự án để được chấp thuận đầu tư; tư vấn hình thức đầu tư tại Việt Nam như liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các thoả thuận về đầu tư tại Việt Nam.
  • Tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án; cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý cho nhà đầu tư để thực hiện và hoàn tất các thủ tục đăng ký đầu tư cũng như các thủ tục sau giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tư vấn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước đăng ký đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận đầu tư.
  • Đóng vai trò là nhà tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh; tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các giao dịch thương mại, thuế, tài chính, lao động, đất đai, môi trường…

 

Liên hệ:
Luật sư Dương Thanh Thủy
Phòng pháp luật kinh doanh
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 511
Email: hanoi@pham.com.vn

Liên hệ:
Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thị Minh Huệ
Phòng pháp luật kinh doanh
Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 511
Email: hanoi@pham.com.vn

Các bài viết khác