Logo

Thuế, Tài chính & Ngân hàng

08/07/2013

Các luật sư của Phạm và Liên danh đã tư vấn về thuế, tài chính và ngân hàng từ năm 2001...

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt …)
  • Tư vấn pháp luật cho khách hàng khi xác lập và triển khai các giao dịch như cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác, xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, cho thuê tài chính…
  • Đại diện khách hàng đàm phán, hỗ trợ khách hàng soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng vay vốn, hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản,  hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua/bán nợ…
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng.
  • Cung cấp ý kiến pháp lý và hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế.
  • Đại diện và trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng để xin các giấy phép/chấp thuận cần thiết.
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch tài chính và các tranh chấp liên quan đến thuế phát sinh từ các hoạt động kinh doanh.

Liên hệ:
Luật sư Dương Thanh Thủy
Phòng pháp luật kinh doanh
Tel: (84-24) 38 244 852/Máy lẻ 618
Email: hanoi@pham.com.vn

Các bài viết khác