Logo

Bảo hiểm

08/07/2013

Luật sư của Phạm và Liên danh có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm...

Luật sư của Phạm và Liên danh có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm.

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn hình thức bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh, hoạt động nghề nghiệp của khách hàng cũng như các hình thức bảo hiểm nhân thọ áp dụng với cá nhân.
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
 • Đại diện khách hàng đàm phán, hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hiệu chỉnh hợp đồng bảo hiểm.
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp với các đối tác trong quá trình thực hiện nghĩa vụ mua/thanh toán bảo hiểm.

  Liên hệ:
  Luật sư Dương Thanh Thủy
  Phòng pháp luật kinh doanh
  Số điện thoại: (84-4) 38 244 852 - Máy lẻ 511
  Email: hanoi@pham.com.vnCác bài viết khác