Logo

Chuyên mục - Bình luận

USPTO:  Chữ nước ngoài – Quyền nhãn hiệu. Vụ otokoyama đăng ký cho rượu sake.

USPTO:  Chữ nước ngoài – Quyền nhãn hiệu. Vụ otokoyama đăng ký cho rượu sake.

14/01/2023
Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ yêu cầu nhãn hiệu chữ là từ nước ngoài phải được dịch ra để xác định liệu chúng có khả năng phân biệt hay không...
Nhãn hiệu xin đăng ký  “SP_C.U.B. SHOP” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “SP_C.U.B. SHOP” bị phản đối

13/01/2023
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e,g,i); 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “AROHE, hình” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “AROHE, hình” bị phản đối

11/01/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu “CARLOTTA” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “CARLOTTA” bị phản đối

09/01/2023
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Nhãn hiệu xin đăng ký  “CÜB JÄPAN, Đỉnh của Chảo, hình” bị phản đối

Nhãn hiệu xin đăng ký  “CÜB JÄPAN, Đỉnh của Chảo, hình” bị phản đối

03/01/2023
Căn cứ: các Điều 73.5;  74.2(e,g,i); 90.2 và 112, Luật SHTT
Đơn đăng ký nhãn hiệu 'Liverpool' bị từ chối và phải tự rút bỏ

Đơn đăng ký nhãn hiệu 'Liverpool' bị từ chối và phải tự rút bỏ

28/12/2022
UKIPO đã từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu “Liverpool' của CLB bóng đá Liverpool
Phán quyết của Tòa án chung EU về vụ “SAVE THE DUCK”

Phán quyết của Tòa án chung EU về vụ “SAVE THE DUCK”

21/12/2022
Tòa án chung Liên minh Châu Âu (GC) đã đưa ra quyết định vào ngày 14/9/2022
Đăng ký nhãn hiệu có chứa tên hoặc chân dung cá nhân ở Hoa Kỳ - Các nhãn hiệu mang tên Messi

Đăng ký nhãn hiệu có chứa tên hoặc chân dung cá nhân ở Hoa Kỳ - Các nhãn hiệu mang tên Messi

16/12/2022
Nếu nhãn hiệu có chứa tên, chữ ký hoặc chân dung của một cá nhân cụ thể đang sống, thì chỉ có thể được đăng ký với sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân đó.
Nhật Bản: Phán quyết đầu tiên của Tòa án cấp cao IP về loại nhãn hiệu mới

Nhật Bản: Phán quyết đầu tiên của Tòa án cấp cao IP về loại nhãn hiệu mới

09/12/2022
JPO từ chối đăng ký nhãn hiệu ba chiều "ba hình ảnh ảo của ngọn lửa bếp dầu" với lý do không có tính phân biệt
Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

Đơn đăng ký nhãn hiệu “GUBASIC” bị phản đối

06/12/2022
Căn cứ:  Điều 74.2(e) và 112, Luật SHTT
Trung Quốc: Về vụ xâm phạm nhãn hiệu “Champagne”và “Champagne bằng tiếng Trung Quốc”

Trung Quốc: Về vụ xâm phạm nhãn hiệu “Champagne”và “Champagne bằng tiếng Trung Quốc”

02/12/2022
Đây là nhãn hiệu CDĐL tập thể thuộc sở hữu của Comité de l'industrie du Champagne (Pháp)