Logo

VPLS Phạm và Liên danh khiếu nại thành công quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu PREMIER INN

01/01/1970

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đại diện cho Công ty Premier Inn Hotels Limited khiếu nại thành công Quyết định từ chối cấp Giấy CNĐK nhãn hiệu cho dấu hiệu “Premier Inn”.

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh đại diện cho Công ty Premier Inn Hotels Limited khiếu nại thành công Quyết định từ chối cấp Giấy CNĐK nhãn hiệu cho dấu hiệu “Premier Inn”.

 

Công ty Premier Inn Hotels Limited nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Premier Inn” tại Việt Nam và bị từ chối bảo hộ đối với các dịch vụ khách sạn thuộc nhóm 43 với lý do mang tính mô tả dịch vụ (Điều 74.2c) và tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “W Best Western Premier, hình” (Điều 74.2e) Luật Sở hữu Trí tuệ.   

 

Dấu hiệu xin đăng ký

Nhãn hiệu đối chứng

 

PREMIER INN

 

Cục Sở hữu Trí tuệ đã chấp thuận lập luận trong đơn đơn khiếu nại của VPLS Phạm và Liên danh khi cho rằng:

 

1. Dấu hiệu xin đăng ký đã đạt khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng và được biết đến rộng rãi, đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ qui định tại Điều 74.2(c) Luật SHTT

 

2. Dấu hiệu xin đăng ký “PREMIER INN” về tổng thể không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tổng thể nhãn hiệu đối chứng “Best Western Premier, hình”, cũng như không tương tự gây nhầm lẫn với thành phần “PREMIER” thuộc nhãn hiệu đối chứng do đáp đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo qui đinh tại Điều 74.2(e) Luật SHTT. Cụ thể là.

 

  1. Về cấu trúc và cách trình bày: dấu hiệu xin đăng ký “PREMIER INN” gồm 10 ký tự được trình bày bằng phông chữ in hoa chân phương, không có ký tự nào khác đi cùng; Còn dấu hiệu “PREMIER” của nhãn hiệu đối chứng gồm 07 ký tự trong đó ký tự đầu “P” và ký tự cuối “R” in hoa, phối hợp với các yếu tố “Best Western, hình” trong nhãn hiệu.
  2. Về ý nghĩa: “PREMIER INN” có nghĩa là quán trọ hàng đầu khác với ý nghĩa hàng đầu của chữ “PREMIER” trong nhãn hiệu đối chứng.       
  3. Về tổng thể: Xét về tổng thể, dấu hiệu xin đăng ký và nhãn hiệu đối chứng khác nhau về cấu trúc, cách trình bày và ý nghĩa như đã nêu trên. Vì vậy, chúng có khả năng phân biệt với nhau.

 

Tháng 7 năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ra Quyết định giải quyết khiếu nại chấp thuận đề nghị của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh huỷ bỏ Quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “PREMIER INN” tại Việt Nam. Quyết định dài 09 trang nêu đầy đủ quan điểm của bên khiếu nại và phân tích rõ quan điểm của Cục SHTT trong việc giải quyết khiếu nại tương tự như những quyết định thường thấy của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Châu Âu.

 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh là một trong các Văn phòng luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ bao gồm: tư vấn, đăng ký sáng chế, bản quyền tác giả & quyền liên quan, nhãn hiệu, tên thương mại & chỉ dẫn địa lý, li-xăng, nhượng quyền thương mại & chuyển giao công nghệ… cũng như đại diện cho khách hàng trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các bài viết khác