Logo

Tranh chấp về hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa Công ty CP SEATECCO và Công ty CPTM Thủy sản Á Châu

06/03/2019
TAND huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp đã xét xử sơ thầm vụ án kinh doanh thương mại về việc “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ” giữa Công ty cổ phần SEATECCO (SEATECCO) và Công ty cổ phần thương mại thủy sản Á Châu (ACF).

Ngày 30/9/2015 TAND huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thầm vụ án kinh doanh thương mại về việc “Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ” giữa Công ty cổ phần SEATECCO (SEATECCO) và Công ty cổ phần thương mại thủy sản Á Châu (ACF).

Tóm tắt vụ việc:

- Ngày 29/11/2007: SEATECCO và ACF đã ký thỏa thuận ACF thuê SEATECCO “Lắp đặt hệ thống lạnh”;
- Ngày 31/12/2011: SEATECCO và ACF đã  ký “Biên bản nghiệm thu” và đưa hệ thống vào sử dụng;
- Ngày 20/11/2012: SEATECCO và ACF ký “Biên bản thanh lý hợp đồng”;
- Ngày 01/11/2013: SEATECCO gửi công văn đến ACF căn cứ theo “Biên bản thanh lý hợp đồng” và thực tế thanh toán xác nhận như sau:

+ Giá trị hợp đồng SEATECCO đã thực hiện: 1.333.317,00 USD
+ Giá trị ACF đã thanh toán cho SEATECCO: 1.158.455,70 USD
+ Tính đến 31/10/2013 ACF còn nợ SEATECCO: 176,861,30 USD

Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu, SEATECCO vẫn không nhận được khoản thanh toán nào trong số tiền nợ gốc còn lại (quy đổi tiền VN)  là 3.395.736.960 VNĐ và tiền lãi chậm thanh toán (tính từ ngày 01/01/2014 đến 30/9/2015 là 452.341.239 VNĐ từ ACF.
SEATECCO đã khởi kiện ra tòa yêu cầu tòa buộc ACF phải trả cho SEATECCO các khoản nói trên, tổng cộng là 3.848.078.199 VNĐ.
Tại tòa SEATECCO đã đưa ra các bằng chứng trong đó có công văn của AFC xác nhận AFC nợ SEATECCO  6.843.858.579VNĐ; đã thanh toán cho SEATECCO 3.108.547.923 VNĐ và số tiền VAT 339.573.696 VNĐ  tương ứng cho số tiền  3.395.736.960 VNĐ  ACF còn nợ SEATECCO.

ACF không thống nhất với yêu cầu khởi kiện của  SEATECCO, cho rằng ông Nhữ Đình Ngọc, chức vụ Phó Tổng giám đốc của ACF là người đã ký “Biên bản thanh lý hợp đồng”  đã không có sự ủy quyền của ông Nguyễn Phát Quang là Tổng giám đốc ACF. Ngoài ra, SEATECCO chưa thực hiện đúng một số nội dung của hợp đồng và “Biên bản thanh lý hợp đồng”.

Nhận định của Tòa:

Tòa nhận định rằng:
i.          Các văn bản ông Nhữ Đình Ngọc ký kết với SEATECCO đều đại diện cho người đại diện pháp luật của ACF và ACF không có văn bản nào gửi SEATECCO phủ định quyền đại diện của ông Ngọc sau khi ông ký kết. Ngoài ra, căn cứ theo văn bản Ủy quyền số 0438/2011/UQ.ACF thì thời hạn từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012 ông Quang (đại diện pháp luật ACF) đã ủy quyền cho ông Ngọc ký kết các hợp đồng kinh tế phục vụ cho việc mua các dịch vụ, hàng hóa… phục vụ cho việc sản xuất nên việc ông Ngọc đại diện ACF ký “Biên bản thanh lý hợp đồng” với SEATECCO ngày 20/11/2012 là phù hợp;
ii.         ACF đã thanh toán số tiền thuế  VAT 339.573.696 VNĐ tương ứng cho số tiền  3.395.736.960 VNĐ cho thấy ACF thừa nhận còn nợ SEATECCO số tiền: 3.395.736.960 VNĐ;
iii.        Lãi suất SEATECCO yêu cầu ACF thanh toán là 9% theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương đương 0.75%/tháng là không trái pháp luật và có lợi cho phía bị đơn;
iv.        Tòa án tính lãi suất từ 01/01/2014 đến ngày xét xử sơ thẩm 30/09/2015 là 24     tháng x 3.395.736.960 VNĐ x 0.75%/tháng = 534.828.571 VNĐ. Không chấp nhận số tiền lãi SEATECCO đã tính là 554.717.402 VNĐ.

Phán quyết của Tòa:

Căn cứ vào các chứng cứ hai bên cung cấp và diễn biến tại phiên tòa, TAND huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của SEATECCO về việc tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ, buộc ACF phải trả cho SEATECCO 3.930.565.531 VNĐ, bao gồm tiền nợ gốc là 3.395.736.960 VNĐ và tiền lãi là 534.828.571 VNĐ.
Về án phí: ACF chịu 110.611.300VNĐ và SEATECCO chịu 994.500 VNĐ.

Căn cứ pháp lý:

- Điểm b, khoản 1 Điều 29; Điểm b, khoản 1 Điều 33; Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự;
- Điều 74, điều 306 Luật thương mại năm 2005;
- Khoản 2 Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ quốc hội thông qua ngày 27/02/2009./.


Để có thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc xin liên hệ:
Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 5/F, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM
Telephone: (84-28) 38235803; Fax: (84-28) 38235832
Email: saigon@pham.com.vn

Các bài viết khác