Logo

Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận công nhận thoả thuận bồi thường vi phạm bằng độc quyền sáng chế

08/04/2014
Trở lại vụ kiện xâm phạm quyền sáng chế của Công ty TNHH Tư vấn Kè bờ Minh Tác do Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, Chi nhánh HCM làm đại diện, ngày 31 tháng 3 năm 2014, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 01/2014/QDST-KDTM công nhận thoả thuận của các đương sự

08.04.2014

Trở lại vụ kiện xâm phạm quyền sáng chế của Công ty TNHH Tư vấn Kè bờ Minh Tác do Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, Chi nhánh HCM làm đại diện, ngày 31 tháng 3 năm 2014, Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định số 01/2014/QDST-KDTM công nhận thoả thuận của các đương sự, với các nội dung cơ bản như sau:

 

Các bên

 

Nguyên đơn: Công ty TNHH Tư vấn Kè bờ Minh Tác

 

Bị đơn:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận

- Uỷ ban Nhân dân huyện Tuy Phong

- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Thuỷ điện Thăng Long

- Trung tâm Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Thuỷ Lợi, Tổng cục Thuỷ lợi

 

Thoả thuận

 

- Uỷ ban Nhân dân huyện Tuy Phong và Trung tâm Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Thuỷ Lợi, Tổng cục Thuỷ lợi bồi thường cho Nguyên đơn: 151.391.126 VNĐ.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi Thuỷ điện Thăng Long bồi thường cho Nguyên đơn: 170.173.976 VNĐ.

 

Quyết định này có hiệu lực ngay khi được ban hành và không bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh chúc mừng Công ty TNHH Tư vấn Kè bờ Minh Tác trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với các tài sản trí tuệ của mình.

 

Luật sư, Nguyễn Thành Long

Trưởng chi nhánh VPLS Phạm và Liên danh tại Tp. HCM


Các bài viết khác