Logo

Nhãn hiệu “Latte Pure Jasmine Flavor Latte NATURAL GOODNESS ENRICHED WITH MILK & hình” được chấp nhận bảo hộ tổng thể

22/11/2018
Cục  Sở hữu trí tuệ (NOIP) chấp nhận bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “Latte Pure Jasmine Flavor Latte NATURAL GOODNESS ENRICHED WITH MILK & hình” theo đơn số 4-2009-04356 cho các Nhóm 29 (Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu...), 30 (Chè (trà); đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê...)... của Kirin Holdings Singapore Pte.Ltd.

Cục  Sở hữu trí tuệ (NOIP) chấp nhận bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “Latte Pure Jasmine Flavor Latte NATURAL GOODNESS ENRICHED WITH MILK & hình” theo đơn số 4-2009-04356 cho các Nhóm 29 (Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu...), 30 (Chè (trà); đồ uồng trên cơ sở chè; cà phê...)... của Kirin Holdings Singapore Pte.Ltd.

Trước đó, NOIP đã ra Quyết định số 39852/QĐ-SHTT ngày 23/7/2013 từ chối cấp Giấy chứng  nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu nói trên với lý do nhãn hiệu có tính mô tả và không có khả năng phân biệt ở phần chữ “Latte” là tên một loại đồ uống làm từ cà phê và sữa nóng, rất được ưa chuộng trên thế giới. Lý do từ chối này dựa trên Điều 74.2. b) Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt là dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên và nhiều người biết đến” và Điều 74.2. c) Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó “nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt là dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp nhãn hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu”.

Đại diện cho Kirin Holdings Singapore Pte.Ltd, Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh  khiếu nại quyết định nói trên của NOIP biện luận rằng nhãn hiệu “Latte Pure Jasmine Flavor Latte NATURAL GOODNESS ENRICHED WITH MILK & hình” được thể hiện với bố cục hình khối màu sắc có thẩm mỹ, do đó có khả năng phân biệt khi được bảo hộ tổng thể.

Căn cứ vào các bằng chứng/tài liệu hiện có, NOIP nhận thấy nội dung khiếu nại là có cơ sở, vì vậy đã ra Quyết định số 39852/QĐ-SHTT ngày 23/7/2013, chấp nhận bảo hộ tổng thể nhãn hiệu, không bảo hộ riêng các dấu hiệu “Latte”, “Pure Jasmine Flavor Latte”, “NATURAL GOODNESS ENRICHED WITH MILK” và phần hình bọt nước.

Các bài viết khác