Logo

Kết quả hoạt động của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh trong năm 2013

20/01/2014
Năm 2013, do kinh tế toàn cầu và Việt Nam chưa thoát khỏi cơn suy thoái hoặc phục hồi chậm,  nhu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam cũng có thay đổi. Tuy nhiên, hoạt động của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh vẫn ổn định và phát triển, các mục tiêu đề ra đều đạt được

Năm 2013, do kinh tế toàn cầu và Việt Nam chưa thoát khỏi cơn suy thoái hoặc phục hồi chậm,  nhu cầu dịch vụ sở hữu trí tuệ của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam cũng có thay đổi. Tuy nhiên, hoạt động của Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh vẫn ổn định và phát triển, các mục tiêu đề ra đều đạt được.  Cụ thể:

 

a)         Số lượng đơn nộp:

-           Sáng chế/Giải pháp hữu ích:  590

-           Nhãn hiệu (gồm cả chỉ dẫn địa lý): 1.080

-           Quyền tác giả: 98

-           Kiểu dáng: 184

-           Khiếu nại, phản đối, hủy bỏ: 273

 

b)         Xử lý xâm phạm quyền: 

-           Bằng biện pháp hành chính: 311

-           Khởi kiện ra tòa: 5

c)         Kiểm soát hàng hóa xuất nhập khảu liên quan tới SHTT: 39

d)         Hợp đồng li-xăng: 25

e)         Các tư vấn khác về SHTT: 210

 

Với kết quả đó, Phạm và Liên danh đã được các khách hàng, luật sư, chuyên gia tư vấn sở hữu trí tuệ trong nước và nước ngoài đánh giá, bình chọn là một trong các công ty luật sở hữu trí tuệ có uy tín nhất ở Việt Nam.

Các bài viết khác