Logo

Bồi thường vi phạm bằng độc quyền sáng chế 321.000.000đ

04/02/2014

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, Chi nhánh HCM đã đại diện cho Công ty Minh Tác khởi kiện UBND tỉnh Bình Thuận vi phạm bằng độc quyền sáng chế.

 

Trong quá trình tranh tụng, sau nhiều lần hòa giải, ngày 21/01/2014 các bên đã ký được Biên bản hòa giải thành để kết thúc vụ kiện. Theo đó chủ sáng chế được bồi thường 321.000.000đ.

 

Vụ kiện sẽ là kinh nghiệm thực tế cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ quyết tâm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước các hành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ kể cả bên vi phạm là cơ quan nhà nước.

 

Luật sư Nguyễn Thanh Long

Trưởng CN, VPLS Phạm và Liên danh tại TP.HCM

Các bài viết khác